Kontakt / Styrelse

Gävle Folkmusikförening

Vi brinner för folkmusiken

Styrelsen 2020


Ordförande:

Kia Kimhag


Kassör:

Michael Müller

 

Ledamöter:

Daniel Häll

Torsten Haglund

Elisabeth Hägglund

Christina Löfgren

Christer Dahlbom


 
 
 
 

Gävle Folkmusikförening|  PG 347860-9

info@gavlefolk.se