Kontakt / Styrelse

Gävle Folkmusikförening

Vi brinner för folkmusiken

Styrelsen 2018

 

Ordförande:

Kia Kimhag

 

Kassör:

Michael Müller

Ledamöter:

Daniel Häll

Torsten Haglund

Elisabeth Hägglund

Christina Löfgren

Christer Dahlbom

 

 
 
 

Gävle Folkmusikförening| PG 347860-9

info@gavlefolk.se